Uwaga

Strona archiwalna

BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  1. Jarosław Rżany – Prezes Zarządu
  2. Grzegorz Łucznik – Wiceprezes Zarządu
  3. Karol Jachimowicz - Skarbnik
  4. Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz
  5. Magdalena Chmielewska
  6. Magdalena Puczyłowska
  7. Jarosław Rynkiewicz


Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami WalnegoZebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem

Zasady działania Zarządu określa regulamin. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych