Uwaga

Strona archiwalna

BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


 

  1. Marlena Święcicka - Przewodniczący
  2. Mieczysław Plesiewicz
  3. Tomasz Kardel

    Komisja Rewizyjna jest Organem kontrolnym LGD.
    Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej LGD należy:

a. dokonywanie, co najmniej raz w roku, kontroli i oceny całokształtu działalnościZarządu LGD i jej biura oraz powołanych jednostek terenowych

b. składanie Walnemu Zebraniu Członków LGD wniosków z kontroli orazsprawozdań ze swej działalności,

c. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków LGD o udzielenie absolutorium dlaZarządu LGD,

d. uchwalanie regulaminu prac Komisji Rewizyjnej,
e.prowadzenie okresowej kontroli opłacania składek przez członków LGD.

Statut LGD


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych