Uwaga

Strona archiwalna

BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


Stowarzyszenie  „Suwalsko – Sejneńska”  Lokalna  Grupa  Działania  powstała  w  dniu  05.08.2014  na  spotkaniu założycielskim w Wigrach. Wpis do KRS uzyskała w dniu 15.04.2015.

Ze względu na krótką historię grupy, nie posiada ona jako podmiot doświadczenia w zakresie realizacji LSR. W jej skład weszły jednak trzy lokalne grupy działania:

  • LGD „Sejneńszczyzna”,
  • LGD „Nasza Suwalszczyzna” ,
  • LGD „Szelment”.

„Suwalsko – Sejneńska” LGD działa również na terenie, na którym do tej pory, działała LGD „Kanał Augustowski i Rospuda” – gmina  Nowinka – jednak ta LGD nie została członkiem „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD.

Powstanie  grupy  w  obecnym kształcie wymuszone  zostało  zmianami  przepisów  dotyczących  funkcjonowania lokalnych grup działania. Nie był to jednak proces sztuczny – wszystkie skupione w nowej grupie LGD posiadają długą historię współpracy, zarówno w ramach wdrażania LSR (projekty współpracy), jak i w ramach działań szkoleniowych czy też realizacji projektów w ramach EFS.

Doświadczenie poszczególnych LGD

LGD wchodzące w skład nowej grupy w stopniu bardzo dobrym wywiązały się ze swojej roli instytucji wdrażających Lokalne Strategie Rozwoju. Ich średni wynik to 96,91% wykorzystania budżetu w ramach działania 413. Licząc nawet do tej kwoty LGD „Kanał Augustowski i Rospuda”, którego część terenu działania obejmuje „Suwalsko - Sejneńska” LGD, a który ma najniższy wskaźnik realizacji – 88,6%, to nadal ten wynik jest ponad przeciętny – 94,83%.


LGD "Nasza Suwalszczyzna"
Realizowała II Schemat Pilotażowego Programu Leader+ o wartości
626 356,00 zł.
W latach 2009 –15 wdrażała LSR o wartości 3 478 160,00 zł. Realizacja LSR na poziomie 95,07% w zakresie działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - 2 591 644,26 zł.
Grupa zrealizowała 2 projekty współpracy, w tym jeden we współpracy z LGD „Sejneńszczyzna”.

LGD "Sejneńszczyzna"
Realizowała II Schemat Pilotażowego Programu Leader + o wartości
729 492,59 zł.
W latach 2009 –15 wdrażała LSR o wartości 2 305 692,00 zł. Realizacja LSR na poziomie 97,07% w zakresie działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -1 754 207,42 zł.
Grupa zrealizowała 2 projekty współpracy, w tym jeden we współpracy z LGD „Nasza Suwalszczyzna”

LGD "szelment"
W latach 2009 –15 wdrażała LSR o wartości 1 819 216,00 zł.
Realizacja LSR na poziomie 98,60% w zakresie działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -
1 373 572,89 zł.
Grupa zrealizowała 1 projekt współpracy z LGD „Kanał Augustowski i Rospuda”. LGD „Szelment” występowała tu jako LGD koordynująca.


Władze Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Marlena Święcicka - Przewodniczący, Mieczysław Plesiewicz, Tomasz Kardel
Komisja Rewizyjna jest Organem kontrolnym LGD. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych