Uwaga

Strona archiwalna

BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


Przedłużenie trwania naborów nr IV/EFS/2018 oraz II/EFRR/2018

Dodano dnia: 2018-05-06

W związku z trwającymi naborami wniosków nr IV/EFS/2018 oraz II/EFRR/2018 informujemy, iż został wydłużony czas składania projektów w ramach tych naborów. Termin składania wniosków upływa 22 maja 2018. Pozostałe zasady naborów nie ulegają zmianie.


Posiedzenie Rady LGD - 09.05.2018

Dodano dnia: 2018-05-02

W związku z zakończeniem naboru nr III/EFS/2018 - Programy Aktywności Lokalnej informujemy, że w dniu 9 maja 2018 odbędzie się posiedzenie Rady LGD na którym oceniane będą wnioski, które wpłynęły w ramach w/w naboru. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD - ul. Kościuszki 71, Suwałki. Początek posiedzenia o godzinie 9:00.


UWAGA! Zmiana wzorów umów - EFS

Dodano dnia: 2018-05-01

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia  br.) zmianie uległy wzory minimalnych zakresów umów na realizację projektów finansowanych ze środków EFS. Zmiana dotyczy, w przypadku naszej LGD naborów nr: I/EFS/2018, II/EFS/2018, III/EFS/2018 oraz IV/EFS/2018.


Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dot. Rewitalizacji małej skali

Dodano dnia: 2018-04-30

W związku z trwającym naborem wniosków nr II/EFRR/2018 na działania  z zakresu typu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem naszej LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2018 (wtorek) w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki). Początek spotkania o godz. 10:00.UWAGA! Aktualizacja ogłoszenia dot. naboru II/EFRR/2018

Dodano dnia: 2018-04-16

W związku z omyłkowym oznaczeniem nazwy celu szczegółowego w ramach ogłoszenia o naborze oraz załączniku nr 1 do ogłoszenia informujemy, iż została dokonana aktualizacja w/w elementów. Aktualna wersja ogłoszenia oraz załącznika nr 1 znajduje się pod adresem http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efrr/nabor-nr-ii-efrr-2018---typ-9---rewitalizacja-malej-skali


Wyniki naboru wniosków II/EFRROW/2018 - infrastruktura inna niż edukacyjna

Dodano dnia: 2018-04-11

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFRROW/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.


Wyniki naboru wniosków I/EFRROW/2018 - infrastruktura edukacyjna

Dodano dnia: 2018-04-11

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFRROW/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.


Wyniki naboru wniosków I/EFRR/2018 - OZE

Dodano dnia: 2018-04-11

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFRR/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.


Wyniki naboru wniosków II/EFS/2018 - CIS

Dodano dnia: 2018-04-11

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFS/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.


Wyniki naboru wniosków I/EFS/2018 - wybór operatorów - działalność gospodarcza

Dodano dnia: 2018-04-11

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFS/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.


Nowy nabór w ramach środków EFRR - typ 9 - Rewitalizacja małej skali

Dodano dnia: 2018-04-08

Od dnia 23 kwietnia składać będzie można wnioski w ramach naboru nr II/EFRR/2018 na projekty w ramach typu 9 - Rewitalizacja małej skali.

Wszystkie informacje dotyczące naboru: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efrr/nabor-nr-ii-efrr-2018---typ-9---rewitalizacja-malej-skali


Nowy nabór w ramach środków EFS - typ 10 - Wsparcie rodzin

Dodano dnia: 2018-04-08

Od dnia 23 kwietnia składać będzie można wnioski w ramach naboru nr IV/EFS/2018 na projekty w ramach typu operacji 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wszystkie informacje dotyczące naboru: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efs/ogloszenie-o-naborze-nr-iv-efs-2018---typ-10


Strona z 7
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych