Uwaga

Strona archiwalna

BIURO SUWAŁKI

16-400 Suwałki,  ul. Kościuszki 71  
 Tel: 87 565 53 64      Kom: 791 357 688
Godziny pracy: Pn – Pt 7:30 -15:30

BIURO SEJNY

16-500 Sejny, ul. Grodzińskiego  1
Tel: 87 735 13 89, Kom: 604 920 602 
Pn, Wt, Śr, Pt 7:30 -15:30. 


STOWARZYSZENIE
"SUWALSKO-SEJNEŃSKA" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA


Teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju 
POWIATY: Augustowski, Sejneński, Suwalski
GMINY:  gminy wiejskie Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny
LICZBA LUDNOŚCI OBJĘTEJ DZIAŁANIEM : 60 000
OBSZAR DZIAŁANIA : 2366 km 2

Przedłużenie trwania naborów nr IV/EFS/2018 oraz II/EFRR/2018

W związku z trwającymi naborami wniosków nr IV/EFS/2018 oraz II/EFRR/2018 informujemy, iż został wydłużony czas składania projektów w ramach tych naborów. Termin składania wniosków upływa 22 maja 2018. Pozostałe zasady naborów nie ulegają zmianie.


Posiedzenie Rady LGD - 09.05.2018

W związku z zakończeniem naboru nr III/EFS/2018 - Programy Aktywności Lokalnej informujemy, że w dniu 9 maja 2018 odbędzie się posiedzenie Rady LGD na którym oceniane będą wnioski, które wpłynęły w ramach w/w naboru. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD - ul. Kościuszki 71, Suwałki. Początek posiedzenia o godzinie 9:00.


UWAGA! Zmiana wzorów umów - EFS

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia  br.) zmianie uległy wzory minimalnych zakresów umów na realizację projektów finansowanych ze środków EFS. Zmiana dotyczy, w przypadku naszej LGD naborów nr: I/EFS/2018, II/EFS/2018, III/EFS/2018 oraz IV/EFS/2018.


Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dot. Rewitalizacji małej skali

W związku z trwającym naborem wniosków nr II/EFRR/2018 na działania  z zakresu typu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem naszej LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2018 (wtorek) w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki). Początek spotkania o godz. 10:00.UWAGA! Aktualizacja ogłoszenia dot. naboru II/EFRR/2018

W związku z omyłkowym oznaczeniem nazwy celu szczegółowego w ramach ogłoszenia o naborze oraz załączniku nr 1 do ogłoszenia informujemy, iż została dokonana aktualizacja w/w elementów. Aktualna wersja ogłoszenia oraz załącznika nr 1 znajduje się pod adresem http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efrr/nabor-nr-ii-efrr-2018---typ-9---rewitalizacja-malej-skali


Wyniki naboru wniosków II/EFRROW/2018 - infrastruktura inna niż edukacyjna

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFRROW/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.


Wyniki naboru wniosków I/EFRROW/2018 - infrastruktura edukacyjna

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFRROW/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.


Wyniki naboru wniosków I/EFRR/2018 - OZE

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFRR/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.


ZAPYTANIA

Konsultacje zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji

W związku z zaakceptowaniem przez Radę LGD propozycji zmian w zakresie uszczegółowienia niektórych lokalnych kryteriów wyboru operacji w imieniu Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" LGD zapraszamy Państwa do zgłaszania uwag i propozycji zmian w tym zakresie.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Stowarzyszenie „Suwalsko - Sejneńska” Lokalna Grupa Działania (siedziba: ul. Kościuszki 71, 16–400 Suwałki, NIP 844-235-47-  Tel. 97/ 565 53 64, adres e-mail s-s.lgd@o2.pl,  informuje o wyborze oferty w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 50 tys. zł  na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania


Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego

Wyjaśnienia dotyczące pytań na temat . zapisów w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu dla biura LGD. 


Mapa obszaru działania

Suwalsko-Sejneńska LGD  zajmuje obszar trzech powiatów - piętnastu gmin, wyszczególnionych na poniższej mapie

Cele LGD i sposoby ich realizacji

  1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego (w tym potencjału obszarówchronionych i należących do sieci Natura 2000), krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans.
  2. Aktywizowanie społeczności lokalnych do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich leżących na obszarze Lokalnej GrupyDziałania.
  3. Ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru lokalnej strategii rozwoju.
  4. Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom, w celu podnoszenia dochodowości gospodarstw domowych.
  5. Zastosowanie nowych informacji i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich.
  6. Podnoszenie stopnia edukacji i świadomości społeczności lokalnej obszaru objętegodziałalnością LGD.
  7. Współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspakajaniu potrzeb.
  8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  9. Kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych